Родной язык 6

6 а класс Башкы: Достай С. В

Тыва дыл

Ай. хүнү Кичээлдиң темазы Онаалга
28.01.2021 Кылыг сөзүнүң дужаал наклонениези Дүрүмнер-биле ажыл. Арын 124-125.
31.01.2021 Кылыг сөзүнүң даар наклонениези Мергежилге 245 арын 127
04.02.2021 Кылыг сөзүнге ниити катаптаашкын Сөзүглел-биле ажыл

6 а класс

Төрээн чогаал

Ай. хүнү Кичээлдиң темазы Онаалга
27.01.2021 Олег Сувакпит «Буянның сергези» Чогаалды төндүр номчуурБижимел ажыл. Айтырыг 2 арын 89
01.02.2021 К. Х. Оргу «Адашкылар» Чогаалдан уран-чечен аргаларны тывар.
03.02.2021 Михаил Дуюнгар «Хлеб» «Блокадный хлеб» дугайында дыңнадыг