Родной язык 7

7 а класс . Башкы Достай С.В.

Ай. хүнү Кичээлдиң темазы Онаалга
27.01.2021 Домак сөстер Мергежилге 165 арын 238
28.01.2021 Сайгарылгалыг кичээл Домактың синтаксистиг сайгарылгазы.
31.02.2021 Сайгарылгалыг кичээл Домактың долу морфолог-синтаксистиг сайгарылгазы, характеристиказы.
03.02.2021 Причастиелер Сөзүглел-биле ажыл
04.02.2021 Эрткен үениң причастиези Мергежилге-биле ажыл.

7 а класс

Төрээн чогаал

Ай. хүнү Кичээлдиң темазы Онаалга
26.01.2021 Степан Сарыг-оол «Соругга» Чогаалды төндүр номчуур.Бижимел ажыл. Айтырыг 4 арын 142.
01.02.2021 Дукарның бир дугаар олчалыг болганы. Бижимел ажыл «Аңчылар дугайында чүнү билир мен?»
02.02.2021 Чогаал теориязы. Чечен чугаа дугайында билир. Немелде номчулга.